Studier om ortoser

Att hitta den bästa lösningen kräver inte bara en ingående teknisk kunskap, utan även en omfattande kännedom om den utveckling som sker när det gäller produkter, material, metoder och teknologi. Se nedan artiklar om den senaste forskningen.