knee orthosis for dog

Knäortos med./lat. stöd, Grad 2

Stabiliserar knä efter trauma och postoperativt, samt vid ledförändringar i knäleden. Vi har två olika varianter, en postoperativ och en konservativ ortos. Med den postoperativa modellen kan du applicera stabiliserande band som du sedan kan ta av för att få en kontrollerad rehabilitering.

  • Skyddar mot återkommande skada
  • Ledpositionssinne-Proprioception
  • Minska på knäledsavvikelser
  • Post-operativt- efter patellafraktur
  • Lat./med. stöd för kollaterala ligamentskador
  • konservativ behandling
knee orthosis for dog

Knäortos, Grad 4

Specialanpassad efter avgjutning. Målsättningen med knäortosen är att motverka överdriven in- och utåtrotation i knäleden och ge medial och lateral support. Kontrollerat önskvärt rörelseomfång. Motverkar ligamentskador genom att ge support och stabilitet till knäleden.

OBS! Inte att rekommendera för meniskskador.

  • Ligamentskador
  • Efter operation och långtidsstöd
  • Utsträckta Cranialligament