Ryggortos, Grad 4

Målsättningen är att ge support och behålla ryggkotorna i optimal position och ge nödvändig rörelseinskränkning. En ryggortos kan hjälpa till och stödja ryggraden postoperativt eller för att ge långtidsstöd vid degenerativa ryggradsbesvär.

  • Efter operation
  • Kronisk instabilitet