Tarsal Ortos, Grad 1

Lätt och flexibel stabilisering för the tarsalleden, minskar smärta och inflammation.

 • Skyddar mot återkommande skada
 • För bättre djupsensibilitet
 • Reducerar tarsalledsavvikelser och hyperflexion

Tarsal Ortos, Grad 2

Stabiliserar tarsalleden efter trauma och postoperativt. Anpassningsbar till olika typer av skador. Justerar graden av stabilisering och den riktning du vill stabilisera leden i. Motverkar lateral, medial och tarsal hyperflexion.

 • Skyddar mot återkommande skada
 • Ledpositionssinne-Proprioception
 • Minskar på tarsalledsavvikelser och hyperflexion
 • Justerbar till önskad grad av stabilitet

Tarsal Ortos, Grad 3

Stabiliserar tarsalleden med extra stabilitetsstöd. Unik formgivning, mycket enkel och lätt att applicera och därför säker för patienten. Snabbt och lätt att formgiva termoplasten och att applicera den. Anpassningsbar ortos. Genom att ta bort termoplasten, reducerar man från grad 3 till grad 2.

 • Fixerar tarsalleden genom att använda termoplast.
 • Reducerar tarsalledsavvikelser och hyperflexion

Tarsal Ortos, Grad 4

Specialanpassad och tillverkas efter en avgjutning av individen. Utformas efter önskmål och kan även justeras och anpassas efter önskad rörlighet med stoppband och/eller rörelsebegränsare för kontrollerad rehabilitering eller som ytterligare försäkring efter känslig operation. Vi kan även anpassa ortosen för dygnet runt-användande vid postoperativt.

 • Ger rigidt externt stöd
 • Kan användas som en del av rehabiliteringen efter operation. Först rigid, sedan rörlig.
 • Långtidsbehandling för ledstabilitet och förebyggande av kontrakturer.
 • Partiell Ligament och senskada
 • Fraktur och/eller sårbehandling