tarsal orthosis for dog

Tarsal Grad 1

Lätt och flexibel stabilisering för the tarsalleden, minskar smärta och inflammation.

 • Skyddar mot återkommande skada
 • För bättre djupsensibilitet
 • Reducerar tarsalledsavvikelser och hyperflexion
tarsal orthosis for dog

Tarsal Grad 2

Stabiliserar tarsalleden efter trauma och postoperativt. Anpassningsbar till olika typer av skador. Justerar graden av stabilisering och den riktning du vill stabilisera leden i. Motverkar lateral, medial och tarsal hyperflexion.

 • Skyddar mot återkommande skada
 • Ledpositionssinne-Proprioception
 • Minskar på tarsalledsavvikelser och hyperflexion
 • Justerbar till önskad grad av stabilitet
tarsal orthosis for dog

Tarsal Grad 3

Stabiliserar tarsalleden med extra stabilitetsstöd. Unik formgivning, mycket enkel och lätt att applicera och därför säker för patienten. Snabbt och lätt att formgiva termoplasten och att applicera den. Anpassningsbar ortos. Genom att ta bort termoplasten, reducerar man från grad 3 till grad 2.

 • Fixerar tarsalleden genom att använda termoplast.
 • Reducerar tarsalledsavvikelser och hyperflexion
tarsal orthosis for dog

Tarsal med tass Grad 3

Rigid ortos som stabiliserar tarsalleden och tassen. Den unika designen med en termoplastisk textil blir som ett gips efter uppvärmning, med fördelen att den enkelt kan tas av för kontroll av ben och för tidig rehabilitering. Ortosen går snabbt och enkelt att forma och applicera. Vid behov av ökad flexibilitet kan den termoplastiska delen av ortosen avlägsnas och neopren-delen kan då användas tillsammans med de medföljande stabilisationsbanden och extrasulan som en grad 2-ortos. Det är även möjligt att klippa bort tassdelen för att stabilisera enbart tarsalleden.

 • Immobiliserar tarsalleden samt tass med hjälp av termoplast
 • Postoperativ samt konservativ behandling av fraktur, sen- och ligamentskador
 • Achilles-skada
 • Ersätter traditionell gipsbehandling
tarsal orthosis for dog

Tarsal Grad 4

Specialanpassad och tillverkas efter en avgjutning av individen. Utformas efter önskmål och kan även justeras och anpassas efter önskad rörlighet med stoppband och/eller rörelsebegränsare för kontrollerad rehabilitering eller som ytterligare försäkring efter känslig operation. Vi kan även anpassa ortosen för dygnet runt-användande vid postoperativt.

 • Ger rigidt externt stöd
 • Kan användas som en del av rehabiliteringen efter operation. Först rigid, sedan rörlig.
 • Långtidsbehandling för ledstabilitet och förebyggande av kontrakturer.
 • Partiell Ligament och senskada
 • Fraktur och/eller sårbehandling