Våra ortoser är utvecklade för att assistera och en led vid olika grader av svaghet, instabilitet, smärtpåverkan och aktivitetsnivå. Alla våra ortoser har unika egenskaper och fördelar som gör att du kan få en helt anpassad behandlingsplan, utifrån din patients egna behov. Det kan handla om frakturer eller ligamentrupturer. Efter operation för att optimera och förenkla eftervården.

Våra ortoser har unika egenskaper som inte kan ersättas med andra typer av behandlingar. De kommer till nytta även vid skador i senor och ligament eller vid rekonstruktioner av kollateralligament och kontrakturbehandlingar.