front leg hobble system

Standardlängd Justerbar Dogleggs

Standardlängd Justerbar Dogleggs används primärt till att behandla och förhindra armbågshygrom. Den kan även användas till att behandla decubitalsår, trycksår, förhårdnader och armbågsartrit. Justerbar DogLeggs är enkel att använda och erbjuder komfort för djuret. Den omfattar två ärmar, en för varje lem, och en bröstsele. Ärmarna fästs i varandra över ryggen. Konstruktionen innebär trevägsjustering; över ryggen, runt varje armbåge och alldeles under armbågen.

Indikationer

 • Hygroma
 • Decubitalsår
 • Trycksår
 • Förhårdnader
 • Armbågsdysplasi
 • Osteoarthitis
 • Hudlesioner kopplad till strålterapi
 • Hudlesioner kopplad till dermatologisk sjukdom – Skrubbsår och snitt
front leg hobble system

Stabilisationssystem för Bogled, Grad 3

DogLeggs Stabilisationssystem för bogled är en väl beprövad komponent i behandling av bogledsinstabilitet. Ortosen förhindrar abduktion av frambenen och begränsar extension och flexion i bogleden. Begränsningen ger en förkortad steglängd. Stabilisationssystemet kan ersätta eller komplimentera operation. Systemet är stabilt och mycket funktionellt och ersätter vår tidigare Grad 4 ortos. Det kan bäras kontinuerligt under flera månader med minimal irritation. Produkten kan endast användas tillsammans med Standardlängd Justerbar Dogleggs.

Indikationer

 • Konservativ behandling av medial bogledsinstabilitet (MSI)
 • Postoperativ behandling av MSI eller bogledsrekonstruktioner
 • Konservativ eller postoperativ behandling av vissa skulderbladsfrakturer
 • Postoperativ behandling av vissa reparationer vid bogledsluxationer