Ryggortos, Grad 4

Stabiliserar och behåller ryggkotorna i optimal position och ger nödvändig rörelseinskränkning. En ryggortos kan hjälpa till och stödja ryggraden postoperativt eller för att ge långtidsstöd vid degenerativa ryggradsbesvär.

  • Efter operation
  • Kronisk instabilitet